Skip to content Skip to navigation

Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език

ЗаглавиеПреизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1976
АвториКуцаров, И
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том1
Книжка2
Страници56–64
Език на публикациятаbul
Резюме

The article deals with the non-evidential [преизказни] verbal forms in Contemporary Standard Bulgarian and their equivalents in Polish.

Код за цитиранеКуцаров1976b
Subscribe to Синдикирай