Skip to content Skip to navigation

Лексико-синтактични средства за изразяване на ‘възможност’ в разговорния стил на съвременния български, руски и полски език

ЗаглавиеЛексико-синтактични средства за изразяване на ‘възможност’ в разговорния стил на съвременния български, руски и полски език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1999
АвториКоджабашева, К
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том24
Книжка2–3
Страници5–12
Език на публикациятаbul
Резюме

The aim of the article is to discuss the lexico-syntactic means of expressing the modal meaning of possibility in three Slavic languages: Bulgarian, Russian and Polish.

Код за цитиранеКоджабашева1999
Subscribe to Синдикирай