Skip to content Skip to navigation

Палатални и непалатални съгласни в българския и руския (в синхронен и диахронен аспект)

ЗаглавиеПалатални и непалатални съгласни в българския и руския (в синхронен и диахронен аспект)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване2003
АвториКим, УХой
СписаниеБългарска реч
Том9
Книжка3
Страници15–19
Език на публикациятаbul
Код за цитиранеКим2003
Subscribe to Синдикирай