Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език

ЗаглавиеНаблюдения върху семантиката на личните местоимения в българския и румънския език
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1986
АвториИлиева, К
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том11
Книжка6
Страници31–37
Език на публикациятаbul
Резюме

The paper deals with the similarities and differences between Bulgarian and Romanian personal pronouns, established by means of fifteen binary differential features.

Код за цитиранеИлиева1986
Subscribe to Синдикирай