Skip to content Skip to navigation

Общая характеристика лексического состава Софийского пролога конца ХІІ – начала ХІІІ в.

ЗаглавиеОбщая характеристика лексического состава Софийского пролога конца ХІІ – начала ХІІІ в.
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1998
АвториЖелязкова, В
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том22
Книжка4
Страници75–88
Код за цитиранеЖелязкова1998
Subscribe to Синдикирай