Skip to content Skip to navigation

Семантический анализ группы староболгарских глаголов Зографского евангелия

ЗаглавиеСемантический анализ группы староболгарских глаголов Зографского евангелия
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1980
АвториБренер, Э
СписаниеPalaeobulgarica / Старобългаристика
Том4
Книжка1
Страници48–67
Език на публикациятаrus
Код за цитиранеБренер1980
Subscribe to Синдикирай