Skip to content Skip to navigation

За отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език)

ЗаглавиеЗа отношението на агентивните съществителни имена с наставка -тел(ь) към вида на глаголната им основа (по материал от руския и българския език)
Вид на публикациятаJournal Article
Година на публикуване1981
АвториБогданова, С
СписаниеСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Том6
Книжка1
Страници15–20
Език на публикациятаbul
Резюме

Nomina agentis with the -тел(ь) suffix in Russian and Bulgarian can be formed from both perfective and imperfective verbs. The aspectual semantics of the verb is not preserved in the stem of the derived noun. The aspectual nuances in the meaning of the noun (permanent and impermanent characteristics, perfective or imperfective character of the action) do not depend on the aspect of the underlying stem.

Код за цитиранеБогданова1981
Subscribe to Синдикирай