Skip to content Skip to navigation

ситуационни

Интерактивни методи за обучение на занятията по български език със студенти от университет „L‘Orientale“ в Неапол, Република Италия

През последните години все повече се говори за интерактивните методи на езиково обучение. Те са известни отдавна в образованието, но днес се разглеждат като основен /приоритетен/ методически подход за чуждоезиково обучение, даващ възможност за решаване на комуникативно-познавателни задачи чрез чуждоезикова комуникация. По терминологията на методологията значението на категорията интерактивно обучение е следното:

Subscribe to ситуационни