Skip to content Skip to navigation

идентичност

Индустрията и музейното пространство (поглед към съвременния музей)

Музеят по презумпция се свързва с представата ни за древност, за съхраняване и опазване на артефакти от миналото. Опит за разчупване на тези стереотипи е направен с проекта „Интерактивен музей на индустрията“ в Габрово.

Subscribe to идентичност