Skip to content Skip to navigation

Bucureşti

Надписи-графити от Балканите в църквата „Св. София” в Константинопол

Най-естественият начин да започнем нашето изследване е да припомним, че през вековете много посетители са оставяли свои надписи и рисунки върху стените на черкви, които са получили научното име „графити”. В своята оригинална употреба на италиански, думата означава „малки драскотини”, от graffiare, „драскам” и може да се прилага към надписи и рисунки, издълбани или издраскани върху различни повърхности (Zingarelli 1970: 768).

Subscribe to Bucureşti