Skip to content Skip to navigation

Year 11, number 4 (Winter) 2014

Димитър Казаков-Нерон Букова гора

Димитър Казаков-Нерон. Букова гора

 

Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2014 г.“

 

Кристина-Андрея Беженару (СУ) Поучения на Нягое Басараб към сина си Теодосий

Айше Грошар (ЮЗУ). Езикови особености на ръкопис № 574 + 1379 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Борислава Балиова (ЮЗУ). Житието на светите Четиридесет севастийски мъченици

Василка Бранкова (ЮЗУ). Идеята за светеца и светостта в „История славяноболгарская“ на Паисий Хилендарски и в „История во кратце болгарском народе словенском“ на йеросхимонах Спиридон

 

 

Есета

Александра Димова (СУ). Хуманистичните идеи в романа „Кръв” на Константин Константинов

 

Резензии

Рени Манова (СУ). Иновативни практики в доцимологията.

Година: 
2014
Книжка: 
4
Том: 
11
Рубрика в списание Littera et Lingua: 
Дата на публикация: 
26.04.2015