Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2009
Радева, В., 2009. Академик Александър Теодоров-Балан. Българска реч, 15(1-2), pp.5 – 11.
Стаменов, Х., 2009. Библиография на трудовете на Мария Георгиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.128–132.
Вучева, Е., 2009. Библиография на трудовете на Мария Китова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.121–125.
Коева, С. & Стоянова, И., 2009. Български национален корпус. Български език, (3), pp.135–150.
Иванова, Д., 2009. В памет на Емил Кудличка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), pp.163–165.
Морозов, А., 2009. Вера в мире коммуникаций. Православие и мир: Ежедневное интернет СМИ. Available at: http://www.pravmir.ru/vera-v-mire-kommunikacij/ [Accessed 27.10.2014AD].
Ликоманова, И., 2009. Втора среща на италианските слависти лингвисти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), pp.171–172.
Петрова, В. ed., 2009. Димитър Бояджиев 1880-1911. Биобиблиографи, Пазарджик: Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“. Available at: http://www.libpz-bg.com/Dimitar_Boiadjiev.pdf [Accessed 29.07.2015AD].

Pages

Subscribe to Syndicate