Skip to content Skip to navigation

Взаимоотношения на турците и българите в периода на Османската империя, отразени в българските прецедентни текстове

TitleВзаимоотношения на турците и българите в периода на Османската империя, отразени в българските прецедентни текстове
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsБарболова, З
JournalБългарска реч
Volume15
Issue1-2
Pagination114 – 125
Publication Languagebul
Citation KeyБарболова2009
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate