Skip to content Skip to navigation

Милена Катошева

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Милена Катошева e завършила Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, специалност „Информационни фондове на културно-историческото наследство“ и магистърска степен в програмата на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ „Опазване на българското културно наследство“. Интересите ѝ са в областта на музеологията, съхраняване и социализация на културното и историческо наследство, култура и религия, българско средновековно изкуство, църкви и манастири и др.