Skip to content Skip to navigation

Татяна Славова: Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил

Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз БорисКнигата е посветена на славянския превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, запазен в 15 руски ръкописни преписа и в печатната Кирилова книга от 1644 г. Сравнението е послужило за реконструкция на първоначалния текст и за основа на критическо издание на славянския превод. Изследването е посветено на правописа, морфосинтаксиса, лексиката и словообразуването. На тази основа е направена и датировка на превода, който е отнесен към XIV в. и книжовната продукция на Евтимиевата школа.

Изследването е снабдено с речник-индекс на словоформите по приетия за основен в изданието ръкопис (РГБ, ф. 178, Музейное собрание № 3112).