Skip to content Skip to navigation

Ренета Божанкова: Хоризонти на дигиталната литература

Книга на Ренета Божанкова: Хоризонти на дигиталната литература Хоризонти на дигиталната литература

Информация за книгата от блога BLURBOWN, публикувана понеделник, 18 ноември 2013 г. (посетена 28.11.2013 г.)

Рецензия на проф. дфн Петко Троев (PDF, Сайт на Софийския университет, посетен 28.11.2013 г.)

Рецензия на доц. д-р Румяна Евтимова (MS Word, Сайт на Софийския университет, посетен 28.11.2013 г.)

Становище на  на проф. д-р Христо Илиев Бонджолов (PDF, Сайт на Софийския университет, посетен 28.11.2013 г.)

Становище на проф. д-р Мадлен Данова (PDF, Сайт на Софийския университет, посетен 28.11.2013 г.)