Skip to content Skip to navigation

vitae of St. Sabbas in medieval Slavonic manuscripts

Текстовете за св. Сава Освещени в славянските ръкописи: начални наблюдения

Пустинножителят Сава (439-532) е преподобен по тип святост. Православната църква почита паметта му на 5 декември1. Целият му земен път е подчинен на причастността към Бога. Още в най-ранна детска възраст Сава избира монашеската аскеза като начин на живот. Доброволното му отказване от светски съблазни и отдаването му на пост и молитва спомагат делото му да се разпространи отвъд родното му място Муталаска и да остави своя отпечатък и в Православието. Св.

Subscribe to vitae of St. Sabbas in medieval Slavonic manuscripts