Skip to content Skip to navigation

modes of death

Модуси на смъртта в българската литература между двете световни войни

Този текст е опит да се мисли смъртта в полето на българската литература между двете световни войни. Става дума за образи на смъртта, или за начини на показване (на изобразяване) на смъртта. Разбира се, това означава и да се следва създадена традиция: част от книгата „Българска литература. ХХ век” на В.

Subscribe to modes of death