Skip to content Skip to navigation

текстове с отворена традиция

Сегментацията на текста в помощ на анализа на текстовете с отворена традиция (върху материал от историко-апокалиптичните съчинения)

1. При издаването на един средновековен текст обикновено се налага да бъде направена допълнителна сегментация от издателя-коментатор по чисто практически причини – по-голяма прегледност на текста, по-добро ориентиране в различните пасажи, удобство при направата и използването на критическия апарат и речник-индекс. Има различни типове сегментация при издаването на текстове в зависимост от текста и типа издание: по редове на ръкописа при дипломатическите издания; на различни по големина пасажи според делението на текста от самия преписвач (напр.

Subscribe to текстове с отворена традиция