Skip to content Skip to navigation

текст

За един старопечатен миней от библиотеката на Зографската света обител

Студент съм в специалност „Румънска филология“ в СУ „Св.Климент Охридски“. През лятото на 2013 година имах възможността да посетя библиотеката на Зографската света обител на Атон, Света гора, Гърция. За мое щастие там се натъкнах на множество старопечатни книги на църковнославянски, гръцки, руски, български и румънски.

Именно книгите на румънски, от които около 30 бяха старопечатни, ми бяха особено интересни, тъй като изучавам румънски, а знаех твърде малко за стария румънски правопис и език.

Между литературната памет и забраната/забравата

Памет. Днес, в ерата на високите технологии, тази дума се свързва по-скоро с думи като RAM, ROM, DRAM, FLASH и разни други видове памет, които ни осигурява нашият постоянен спътник в живота – компютърът. И все по-рядко думата памет означава онази простичка способност на човека да помни. От времето, когато Омуртаг заръча на родените по-късно да помнят делата на родените преди тях, помненето се превърна в памет.

Subscribe to текст