Skip to content Skip to navigation

Към въпроса за имперфекта в съвременния книжовен хинди

TitleКъм въпроса за имперфекта в съвременния книжовен хинди
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsРозова, Н
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination506-516
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyРозова2006
Subscribe to Syndicate