Skip to content Skip to navigation

Към проблема за безличността при страдателните конструкции

TitleКъм проблема за безличността при страдателните конструкции
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsВелкова, Й
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination412-426
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyВелкова2006
Subscribe to Syndicate