Skip to content Skip to navigation

Колонията срещу канона: Джиин Рис чете Джейн Еър

TitleКолонията срещу канона: Джиин Рис чете Джейн Еър
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsРадулова, Н
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination178-186
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyРадулова2006
Subscribe to Syndicate