Skip to content Skip to navigation

Социолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от територията на белоградчишко-трънския диалект в София

TitleСоциолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от територията на белоградчишко-трънския диалект в София
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsКънчева, П
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination436-446
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyКънчева2006
Subscribe to Syndicate