Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Кънчева, Павлина  [Clear All Filters]
2014
Кънчева, П., 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). In Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистическо дружество, pp. 151 – 157.
2006
Anon., 2006. Социолингвистическа вариативност в речта на западнобългарски преселници от територията на белоградчишко-трънския диалект в София. In Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 436-446.
Subscribe to Syndicate