Skip to content Skip to navigation

Романът дневник в новата българска литература и мимикриите на авторството

TitleРоманът дневник в новата българска литература и мимикриите на авторството
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsГорчева, М
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination157-165
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyГорчева2006
Subscribe to Syndicate