Skip to content Skip to navigation

Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект

TitleСрещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАндреева, Я
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination237-247
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАндреева2006
Subscribe to Syndicate