Skip to content Skip to navigation

Дискусията за народна говорна основа на българския книжовен език в сп. „Български книжици” (1858-1862)

TitleДискусията за народна говорна основа на българския книжовен език в сп. „Български книжици” (1858-1862)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsТодорова, Т
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination427-435
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyТодорова2006
Subscribe to Syndicate