Skip to content Skip to navigation

Езикови изрази на ежедневното съзнание

TitleЕзикови изрази на ежедневното съзнание
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsЯнков, Л
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination447-455
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyЯнков2006
Subscribe to Syndicate