Skip to content Skip to navigation

Дилтай – херменевтика, история, емпатия, различие

TitleДилтай – херменевтика, история, емпатия, различие
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsХубенова, Ц
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination9-23
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyХубенова2006
Subscribe to Syndicate