Skip to content Skip to navigation

Опит за класификация на употребите на перфекта в българския език от гледна точка на теорията за морфологичните опозиции

TitleОпит за класификация на употребите на перфекта в българския език от гледна точка на теорията за морфологичните опозиции
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsПлачкова, Т
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination394-404
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyПлачкова2006
Subscribe to Syndicate