Skip to content Skip to navigation

Опозицията пределност-непределност при несвършените глаголи в българския език

TitleОпозицията пределност-непределност при несвършените глаголи в българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАтанасова, А
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination384-393
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАтанасова2006
Subscribe to Syndicate