Skip to content Skip to navigation

Плагиати и бездарници: Иван Андрейчин за поетическото влияние

TitleПлагиати и бездарници: Иван Андрейчин за поетическото влияние
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsЕфтимов, Й
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination166-177
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyЕфтимов2006
Subscribe to Syndicate