Skip to content Skip to navigation

От съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс)

TitleОт съпоставителни граматики към съпоставителен анализ на дискурси (Върху примери от полския и българския дискурс)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsСотиров, П
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination456-464
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyСотиров2006
Subscribe to Syndicate