Skip to content Skip to navigation

Постмодерното в романа „Японецът и потокът” на Златомир Златанов

TitleПостмодерното в романа „Японецът и потокът” на Златомир Златанов
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsИванов, И
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination154-156
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyИванов2006д
Subscribe to Syndicate