Skip to content Skip to navigation

Приказката за прилепа и гълъбицата, или еротичните идентификации на Антон Страшимиров

TitleПриказката за прилепа и гълъбицата, или еротичните идентификации на Антон Страшимиров
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsЛукова, К
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination56-67
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyЛукова2006
Subscribe to Syndicate