Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Яворская, Г., 1995. Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(3), p.116.
Якобсон, Р., 1989. О фонеме. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.25–39.
Янакиев, М., 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.79–81.
Янакиев, М., 1997. Самуил Борисович Бернщейн (1911–1997). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.144–146.
Янев, Л., 1986. XVIII лятна славистична школа в Бърно. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), p.127.
Янева, М., 2013. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. In Е. Стоянова, ed. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. София: НИМ.
Янева, П., 1987. За изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(3), pp.98-104.
Янева, П., 1987. За изворите на Лѣтописьць въкратъцѣ в Изборника от 1073 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(3), pp.98–104.

Pages

Subscribe to Syndicate