Skip to content Skip to navigation

Атлас на българската литература (1915-1944)

TitleАтлас на българската литература (1915-1944)
Publication TypeBook
Year of Publication2005
AuthorsЯнев, С, Борисова, Б, Колева, П, Маринова, В
PublisherЖанет 45
Place PublishedПловдив
Citation KeyЯнев2005
Subscribe to Syndicate