Skip to content Skip to navigation

Литературният Пловдив от XIX век до наши дни

TitleЛитературният Пловдив от XIX век до наши дни
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsЯнев, В
PublisherХермес
Place PublishedПловдив
Publication Languagebul
Citation KeyЯнев2008
Subscribe to Syndicate