Skip to content Skip to navigation

Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители

TitleМаркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsЯнева, М
EditorСтоянова, Е
Book TitleМаркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители
PublisherНИМ
Place PublishedСофия
Citation KeyЯнева 2013
Subscribe to Syndicate