Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Лекова, Татяна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Лекова, Т., 1996. Новоизлезли езикови трудове. Българска реч, 2(1), pp.46–47.
За думите загар, загър '(голямо) ловно куче', зар 'костено кубче за игра (на табла)', контош 'горна дреха, къса до пояса, салтамарка'Продължение вж. [ibib]Лекова-1996[/ibib]
За думите кула, кутия, мащрапа, сердар, бабак / бубакНачало вж. [ibib]Лекова1995[/ibib]
Subscribe to Syndicate