Skip to content Skip to navigation

Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. II част

TitleНяколко ранни ориенталски заемки в българския език. II част
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsЛекова, Т
JournalБългарска реч
Volume2
Issue1
Pagination21–24
Publication Languagebul
Notes

За думите кула, кутия, мащрапа, сердар, бабак / бубакНачало вж. Лекова, Т., 1995. Няколко ранни ориенталски заемки в българския език. I част. Българска реч, 1(4), pp.13–16.

Citation KeyЛекова1996
Subscribe to Syndicate