Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 35 results:
Filters: Author is Ангелов  [Clear All Filters]
2006
Фром, Е., 2006. Душевно здравото общество. In Съчинения в 11 тома. София: Захарий Стоянов.
2000
Ангелов, А.Г., 2000. Библиография на трудовете на Михаил Виденов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), pp.151–165.
1998
Ангелов, А.Г., 1998. Митарствата на няколко думи. Българска реч, 4(1), pp.37–39.
За думите джендем, карат, цитрус, портокал.
Превод от френски език: Георги Ангелов
1997
Ангелов, А.Г., 1997. Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), pp.161–162.
1995
Ангелов, А.Г., 1995. Международен семинар по Политика на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.133–135.
1992
Ангелов, А.Г., 1992. Списание Македонски преглед е възстановено. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.103–105.
1990
Ангелов, А.Г., 1990. Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.117–118.

Pages

Subscribe to Syndicate