Skip to content Skip to navigation

Българският език на Темида : глотометрическо изследване на лексическата съчетаемост и клишираността в българските закони

TitleБългарският език на Темида : глотометрическо изследване на лексическата съчетаемост и клишираността в българските закони
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsАнгелов, АГ
Number of Pages223; табл. и диагр.
PublisherХерон Прес
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN9789545802522
Citation KeyАнгелов2008
Subscribe to Syndicate