Skip to content Skip to navigation

Историчност на визуалния образ

TitleИсторичност на визуалния образ
Publication TypeBook
Year of Publication2009
AuthorsАнгелов, АВ
PublisherАлтера
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Abstract

Книгата преосмисля основни положения в историята на изкуството, търси генеалогията на понятието визуален образ, връзката му с визуалната култура и не на последно място, историзира самата идея за край на историята на изкуството. Това е не само конкретно изследване на визуалността, но също и на социалните, културни и институционални условия за нейното познание, което отдалечава работата му от традиционното изкуствознание и я приближава към трансдисциплинарно културологични и антропологични изследвания, както и към културната история на съвременността (Ал. Кьосев). Интерпретираща огромен свод както от класически произведения на изкуството, така и от съвременни български художествени практики (от Фра Анджелико до Надежда Ляхова), изследването инкорпорира множество визуални материали и предлага възможност за многомерно мислене върху визуалната култура.

URLhttps://issuu.com/mariaart/docs/a_angelov
Citation KeyАнгелов2009
Subscribe to Syndicate