Skip to content Skip to navigation

Библиографии

Ненковска, Р. авт, 1986. Библиография на трудовете на Мария Леонидова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци98–107.
Ненковска, Р. авт, 1985. Библиография на трудовете на Иван Дуриданов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци110–128.
Митова, К. авт, 1985. Годишен преглед на преводната продукция ’84. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с127.

Страници

Subscribe to Библиографии