Skip to content Skip to navigation
Цонев Б. Опис на славянските ръкописи и старопечатни книги в Пловдивската народна библиотека. София: Държавна печатница; 1920.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Резюме:
Константинов К. Към близкия. София: Александър Паскалев; 1920.
Резюме:
Leclercq H. Canons d’Eusèbe. In Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie. Paris: Letouzey et Ané; 1920. pp. 1950–1954.
Резюме:
Константинов К. Предговор. In Димчо Дебелянов. Стихотворения София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во; 1920. pp. 1–15.
Резюме:
Дебелянов Д. Пловдив. Виртуална библиотека „Словото“; 1920.
Резюме: