Skip to content Skip to navigation

Опис на славянските ръкописи и старопечатни книги в Пловдивската народна библиотека

TitleОпис на славянските ръкописи и старопечатни книги в Пловдивската народна библиотека
Publication TypeBook
Year of Publication1920
AuthorsЦонев, Б
PublisherДържавна печатница
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.

Citation KeyЦонев1920
Subscribe to Syndicate