Skip to content Skip to navigation

За някои структурно-семантични особености на пословиците в хинди и в българския език

TitleЗа някои структурно-семантични особености на пословиците в хинди и в българския език
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsТодорова-Маринова, В
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination528-540
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyТодорова-Маринова2006
Subscribe to Syndicate