Skip to content Skip to navigation

Есето – между знака и интуицията

TitleЕсето – между знака и интуицията
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsАлександрова, Р
EditorСтефанов, В, Тишева, Й, Божанкова, Р
Book TitleПолитики на различието, езици на близостта
Pagination301-323
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languageeng
Citation KeyАлександрова2006
Subscribe to Syndicate